Adnexa © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Adnexa

 

 

• Idé »

Information kring gynekologisk cancer med fokus på sexualitet och lymfödem.

 

• Verksamhet »

Föreläsningar. Informationsmaterial. Artiklar.

 

• Publikationer »

"Sexualitet och gynekologisk cancer" Patientbroschyr

 

 

 

 

Gynekologisk cancer medför konsekvenser för hela livet, inklusive sexualiteten. Både gynekologisk cancer och sexualitet är komplexa ämnen som var för sig är omgivna av många myter och tabun.

Syftet med min verksamhet är att sprida information och underlätta kommunikationen kring dessa ämnen.

 

 

 

Ofta finns en stor medvetenhet bland vårdpersonalen att patienter har frågor kring sjukdomens inverkan på sexualiteten. Ändå väntar man med att informera tills patienten tar upp frågan. Patienter väntar ofta på att få frågan, innan de själva börjar ställa sina frågor. Detta kan leda till att ingen tar upp frågan, utan sexualiteten lämnas till tystnad och missförstånd. Istället för att vara den källa till glädje och njutning som den erbjuder.

 

Om man som vårdpersonal får en ökad medvetenhet och kunskap om sexuella frågor i relation till gynekologisk cancer ökar förutsättningarna för att informera patienter om att finna vägar till en fungerande sexualitet. Som patient kan ökad kunskap leda till att man bättre förstår vad man själv kan göra. Som partner till en kvinna med gynekologisk cancer finns också ofta ett stort behov av ökad kunskap när det gäller vad sjukdomen och behandlingen har medfört. Med kunskap och bra kommunikation ökar förutsättningarna för att lösa eventuella problem.

 

Sexualiteten innefattar många aspekter - både de rent fysiska, men också psykologiska och sådant som hör till en relation. Genom sexualiteten finns vägar till närhet, ömhet och bekräftelse. Till sensualism, sinnlighet och njutning. Sexualiteten kan vara ett sätt att kommunicera utan ord och även stå för något livsbejakande, som en motvikt till den hotande cancersjuksomen.

 

Genom mina föreläsningar och publikationer vill jag förbättra det psykosexuella omhändertagandet av kvinnor med gynekologisk cancer.

 

Karin Bergmark

 

 

Jag föreläser för vårdpersonal, patientföreningar och intresseorganisationer om gynekologisk cancer med fokus på bieffekter av sjukdom och behandling. Föreläsningar kan även gälla sexualitet vid andra cancerformer.

 

 

I samarbete med Jenny Bjerneld, Karin Lundgren och Lenita Lundin har jag framställt en broschyr, "Sexualitet och gynekologisk cancer", som kan beställas via hemsidan. Broschyren riktar sig till dig som har eller har haft gynekologisk cancer och till partners till drabbade. Även vårdpersonal kan ha glädje av informationen i broschyren. Broschyren kan sedan april 2010 beställas till självkostnadspris.