Adnexa © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Adnexa

 

 

• Idé»

Information kring gynekologisk cancer med fokus på sexualitet och lymfödem.

 

• Verksamhet»

Föreläsningar. Informationsmaterial. Artiklar.

 

• Publikationer»

"Sexualitet och gynekologisk cancer" Patientbroschyr

 

 

 

 

Länkar

 

 

 

Gynekologisk cancer:

 

www.gcf.nu

 

www.gynsam.se

 

www.cancerfonden.se

 

www.cancer.gov/cancertopics/cancersbodylocation/page10

 

 

 

Lymfödem:

 

www.lymfan.nu

 

www.lymfologi.nu

 

www.lymfödem.nu

 

 

Forskning:

 

ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11163&l=sv

 

ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=11163&a=22546&l=sv

 

cancerfonden.se/sv/Forskning-och-vardutveckling/Beslutade-anslag/Vardutvecklingsprojekt-med-anslag/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag föreläser för vårdpersonal, patientföreningar och intresseorganisationer om gynekologisk cancer med fokus på bieffekter av sjukdom och behandling.

Föreläsningar kan även gälla sexualitet vid andra cancerformer.

 

I samarbete med Jenny Bjerneld, Karin Lundgren och Lenita Lundin har jag framställt en broschyr, "Sexualitet och gynekologisk cancer", som kan beställas via hemsidan. Broschyren riktar sig till dig som har eller har haft gynekologisk cancer och till partners till drabbade. Även vårdpersonal kan ha glädje av informationen i broschyren. Broschyren kan sedan april 2010 beställas till självkostnadspris.