Adnexa © 2009 • Privacy Policy • Terms of Use

 

Adnexa

 

 

• Idé»

Information kring gynekologisk cancer med fokus på sexualitet och lymfödem.

 

• Verksamhet»

Föreläsningar. Informationsmaterial. Artiklar.

 

• Publikationer»

"Sexualitet och gynekologisk cancer" Patientbroschyr

 

 

 

 

Mail: info@adnexa.se

 

 

 

Kan gälla:

 

Föreläsningar för vårdpersonal, patientföreningar eller andra som i sin verksamhet kommer i kontakt med sexuella frågor vid cancer.

 

Förfrågningar om broschyren "Sexualitet och gynekologisk cancer".

 

 

 

 

 

Patientbroschyren "Sexualitet och gynekologisk cancer":

 

ISBN: 978-91-633-4841-9

 

 

Jag är överläkare och specialist i gynekologisk onkologi och även specialist i obstetrik & gynekologi och sexolog. Jag har 2002 disputerat vid Karolinska Institutet på avhandlingen "Sexual dysfunction and other distressful symptoms in cervical cancer survivors". Jag arbetar kliniskt som gynekologisk onkolog med fokus på strålbehandling och bedriver forskning kring bieffekter inklusive sexuella konsekvenser och lymfödem efter gynekologisk cancerbehandling. Sedan 1994 och fram till 2009-08-31 var jag anställd vid Radiumhemmet, Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, men från 2009-09-01 arbetar jag vid Jubileumskliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Min forskning inom onkologisk sexologi och lymfödem bedriver jag vid enheten för Klinisk CancerEpidemiologi i Stockholm och Göteborg. Min verksamhet inom Adnexa är en begränsad bisyssla omfattande föreläsningar och förlagsverksamhet inom onkologisk sexologi och lymfödem.

 

 

 

Karin Bergmark

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag föreläser för vårdpersonal, patientföreningar och intresseorganisationer om gynekologisk cancer med fokus på bieffekter av sjukdom och behandling.

Föreläsningar kan även gälla sexualitet vid andra cancerformer.

 

I samarbete med Jenny Bjerneld, Karin Lundgren och Lenita Lundin har jag framställt en broschyr, "Sexualitet och gynekologisk cancer", som kan beställas via hemsidan. Broschyren riktar sig till dig som har eller har haft gynekologisk cancer och till partners till drabbade. Även vårdpersonal kan ha glädje av informationen i broschyren. Broschyren kan sedan april 2010 beställas till självkostnadspris.